Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Autoliquidatie, nieuwe wetgeving Brussel – Anderlecht - Doornik

Autoliquidatie, nieuwe wetgeving Brussel – Anderlecht - Doornik

Le 09 janvier 2023
Vanaf 01/01/2023 is er nieuwe wetgeving van toepassing rond verlegging voor alle ondernemers en ondernemingen. Hou er rekening mee dat klanten van aannemers en bedrijven waakzaam moeten blijven, want ook zij zullen verantwoordelijk worden gehouden voor

het uitreiken van de factuur van de aannemer en bedrijven.

 

A.    Algemene principes  – Autoliquidatie, nieuwe wetgeving
Voor wie ? : autoliquidatie nieuwe wetgeving

Een aannemer die bouwwerken uitvoert voor een belastingplichtige, moet hem zonder btw factureren door op zijn factuur de vermelding "Verlegging" te vermelden. De btw-plichtige klant zal de factuur zelf moeten liquideren door de btw te betalen en terug te vorderen als u daar recht op heeft.

Een vennootschap, als natuurlijke persoon of als vennootschap, die diensten factureert buiten België, onder dezelfde verleggingsregeling, zelfs als uw activiteit geen verband houdt met een vastgoedactiviteit, zal deze wetgeving ook van toepassing zijn.

Voorwaarden van toepassing : autoliquidatie nieuwe wetgeving

Voor ondernemers gelden de voorwaarden voor de toepassing van de verleggingsregeling:

1° u moet bouwwerkzaamheden uitvoeren

2° u moet duidelijk het ondernemingsnummer van uw opdrachtgever vermelden

3° uw opdrachtgever moet btw-plichtig zijn en periodiek btw-aangiften doen

Deze verleggingsregeling kan niet worden toegepast wanneer de ondernemer factureert aan een kleine ondernemer die wel een btw-nummer heeft, maar geen btw-aangifte hoeft te doen op maand- of kwartaalbasis. De ondernemer brengt btw in rekening, in plaats van deze zelf te beoordelen. Bij onjuiste toepassing is de ondernemer aansprakelijk.

B.     Nouveautés – autoliquidatie nieuwe wetgeving

 Quand  ? : autoliquidatie nieuwe wetgeving

Het nieuwe verleggingsregime is van toepassing vanaf 01/01/2023 voor alle bedrijven die diensten opzetten onder het verleggingsregime

Klantaansprakelijkheid opdrachtnemer: autoliquidatie, nieuwe wetgeving:

De nieuwe verleggingswetgeving vereist dat belastingplichtige afnemers van de ondernemer deze factuur controleren op de juiste toepassing van het btw-regime. De klant krijgt een reactietijd van 30 dagen om de opdrachtnemer te vragen zijn factuur te corrigeren. Het moet dus facturatie zijn tussen bedrijven met een btw-identificatienummer.

Factureert de ondernemer ten onrechte met verlegging, maar heeft hij de vermelding op zijn factuur, zie volgend punt, dan is hij niet meer verantwoordelijk voor de afdracht van btw, indien zijn opdrachtgever niet reageert binnen de maand na ontvangst van zijn factuur . De opdrachtgever-projecteigenaar is dan verantwoordelijk voor het betalen van de verschuldigde btw, rente en boetes.

Nieuwe melding op de facturen : autoliquidatie, nieuwe wetgeving

Het nieuwe verleggingsregime verplicht alle aannemers die vastgoedwerken uitvoeren vanaf 01/01/2023 om volgende vermelding op hun factuur te vermelden :

(KB 26.10.2022, BSB 10.11.2022, ed. 2, 10.11.2022, art. 13) :

bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, geacht wordt te erkennen dat hij een belastingplichtige is die gehouden is tot de indiening van periodieke aangiften, en hij bijgevolg erkent dat alle voorwaarden voor de toepassing van de verlegging van heffing voorzien door die bepaling daadwerkelijk vervuld zijn. Als die voorwaarden niet vervuld zijn, zal de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk zijn voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Uitsluiting : autoliquidatie, nieuwe wetgeving

De nieuwe verleggingswetgeving is niet gericht op individuele klanten en mede-eigenaars die geen belastbare status hebben.

Ons advies : autoliquidatie nieuwe wetgeving

Ons advies is als volgt voor de toepassing van deze nieuwe wetgeving rond verlegging:

A.  Voor ondernemers in vastgoedactiviteiten.

1° Om de toepassing van de verschillende basisvoorwaarden nauwkeurig te controleren, zie punt A van dit artikel behalve het punt met nummer 3: uw klant moet een belastingplichtige zijn.

2° om de nieuwe vermelding duidelijk op uw facturen aan te geven enkel bij toepassing van verleggingsregeling. Hierdoor ben je gedekt tegen foutieve facturatie, in het bijzonder wat betreft het fiscaal aftrekbaar regime.

3° Als uw klant reageert, is het absoluut noodzakelijk om uw facturatie te wijzigen door een creditnota op te stellen die de oorspronkelijke factuur annuleert en een nieuwe factuur op te stellen met toepassing van btw in functie van de reactie van uw klant en uw activiteit. Als u niet reageert op het verzoek van laatstgenoemde, bent u verantwoordelijk voor het vaststellen van uw facturering. Vergeet het btw-attest niet bij facturatie aan 6%

B.  Voor bedrijven met niet-vastgoedactiviteiten.

1° om de nieuwe vermelding duidelijk op uw facturen aan te geven enkel bij toepassing van verleggingsregeling. Hierdoor ben je gedekt tegen foutieve facturatie. Voor andere Europese landen kan immers een ander regime gelden.

2° Als uw klant reageert, is het absoluut noodzakelijk om uw facturatie te wijzigen door een creditnota op te stellen die de oorspronkelijke factuur annuleert en om een ​​nieuwe factuur op te stellen met toepassing van een btw-tarief van 21% ten opzichte van de reactie van uw klant. Als u niet reageert op het verzoek van laatstgenoemde, bent u verantwoordelijk voor het vaststellen van uw facturering.

C.  Voor klanten van deze bedrijven

1° de toepassing verifiëren van het btw-regime vermeld op de factuur van de aannemer.

2° Indien de toepassing van het btw-stelsel niet correct is, moet u een verzoek tot correctie van de facturatie indienen bij uw aannemer of bij de onderneming. Als u niet reageert, moet u de verschuldigde belasting, rente en boetes betalen in plaats van de aannemer of het bedrijf.

3° bij een geschil met de opdrachtnemer moet u bewijzen dat deze brief is verzonden. Wij raden aan om per e-mail met ontvangstbevestiging en leesbevestiging, sms met verzend- en ontvangstbewijs per aangetekende brief te versturen.

 

We blijven ter uwe beschikking voor verdere inlichtingen.

De gepubliceerde inlichtingen komen uit betrouwbare bronnen, we kunnen niet aansprakelijk zijn voor het gebruik die hiervan zal gemaakt worden.

Bara-Compta bv – expert boekhoudkantoor en fiscaaladvies gevestigd te Anderlecht dichtbij de metrostation Veeweide

Goficom bv – expert boekhoudkantoor en fiscaaladvies gevestigd te Anderlecht dichtbij de metrostation Veeweide en te Doornik dichtbij Froyennes.

Van Der Wilt Benoît – Expert-boekhouder fiscalist ITAA erkend en bestuurder van beide vennootschappen.