Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Coronavirus – Uitbreiding premie voor de regios – Brussel – Anderlecht - Doornik

Coronavirus – Uitbreiding premie voor de regios – Brussel – Anderlecht - Doornik

Le 13 juin 2020
Coronavirus – Uitbreiding premie voor de regios – Brussel – Anderlecht - Doornik
Een eenmalige compenserende en forfaitaire premie onder voorwaarden, verschillende bedragen per regios, voor zelfstandigen en ondernemingen die hun activiteiten moesten volledig stilleggen in maart en april 2020.

Om micro ondernemingen te ondersteunen, die tot hier toe geen recht hebben gehad op andere maatregelen, zal binnenkort een nieuwe premie ontstaan.

Brusselse Gewest – Uitbreiding Covidpremie

Onder welke voorwaarden om hiervan te genieten ?


Indien u aan de 6 onderstaande voorwaarden voldoet komt u in aanmerking voor en moet u een aanvraag indienen tussen 8 en 30 juni 2020. Alle zelfstandigen, vennootschappen of vereningingen die « ja » op alle onderstaande vragen komen in aanmerking voor de premie : 

Vraag 1 :

Op 18 maart 2020 beschikt u minstens over een exploitatiezetel gevestigd in het Brusselse Gewest.?

Vraag 2 :

U hebt geen andere Covidpremie van 4.000,00 € aangevraagd per exploitatiezetel of geen andere premie bij de andere gewesten, of andere instellingen van openbare nut in het kader van de crisis covid19 ?

Vraag 3 :

Uw onderneming gebruikt een maximum van 5 voltijds werknemers ?

Vraag 4  :

U bevind zich in één van onderstaande situaties : ?

a)   Een zelfstandige als natuurlijke persoon die een volledig overbruggingsrecht voor de maand maart of april 2020 heeft gekregen.

b)   Een vennootschap waarvan een bestuurder een volledig overbruggingsrecht voor de maand maart of april 2020 heeft gekregen.

c)    Een vennootschap waarvan een bestuurder een werknemer is en waarvan de meerderheid van de wernemers een tijdelijk werkloosheid hebben gekregen in het kader van de Covid 19 in maart of in april

d)   Een vereniging waarvan de meerderheid van de wernemers een tijdelijk werkloosheid hebben gekregen in het kader van de Covid 19 in maart of in april.

Vraag 5 :

U onderneming is een privé onderneming met econimische en commerciele doestellingen ?

Vraag 6 :

De onderneming heeft niet meer dan 200.000,00 € premies en ondersteuning minimis tijdens dit boekjaar of de twee voorgaande boekjaar ?

Indien u zich in dat geval bevindt kunt u de aanvraag indienen samen met de bijlage, ten laatste op 30 juni 2020.

 

Aanvraag indienen :

De indiening van de aanvraag moet gebeuren tussen 8 juni en 30 juni 2020. U zal volgende bijlagen moeten bijvoegen :

1° Bankattest met betrekking tot de bankrekening van uw onderneming (of een rekeninguittreksel met de naam van de onderneming en het rekeningnummer)

2° een foto van de bankkaart die betrekking heeft tot de rekening van de onderneming (jpeg formaat)

3° een foto recto verso van de identiteitskaart van de aanvrager (jpeg formaat)
4° indien het over een vennootschap gaat waarvan de betuurder een werknemer is of een vereniging :

Een kopie van de loonfiche van de bestuurder of werknemer voor de maand april 2020

Een verklaring op eer om te bevestigen dat de meerderheid van de werknemers van de onderneming een tijdelijke werkloosheid hebben gekregen in het kader van Covid 19 in maart of in april 2020. 

De aanvraag heeft betrekking tot het ondernemingsnummer en rijksregisternummer.

De klanten die wensen dat we hiervoor het nodige doen moeten ons een mail versturen met de gevraagde bijlagen.

Uitsluiting :

De ondernemingen die de premie van 4.000,00 € hebben gekregen of alle andere premie toegekend door het Bruselse Gewest of andere regios in het kader van Covid19 crisis komen niet in aanmerking voor deze premie.

Beheer van de aanvraag :

De klanten die wensen dat we hiervoor het nodige doen moeten ons een mail versturen met de gevraagde bijlagen.

 

Waals gewest – Uitbreiding van de premie Covid19

Deze steunmaatregel wordt toekend aan zelfstandigen en ondernemingen die moesten hun activiteiten volledig stillegen in maart en in april 2020 en die recht hebben gehad op een volledig overbruggingsrecht voor de maanden maart en april.

Welke voorwaarden om hiervan te genieten ?
 

Het platform laat toe aan de ondernemingen om hun dossier in te dienen voor een ondersteuning van 2.500,00 € vanaf de 1ste juni, tot en met 30 juni onder onderstaande voorwaarden :

Een onderneming waarvan de exploitatiezetel zich in Wallonië bevindt
Voor zelfstandigen : hebben mogen genieten van een volledig overbruggingsrecht voor maart en april (RSVZ controles voorzien). De aanvraag voor de overbruggingsrecht van april moet de aanvraag voor 5 mei 2020 worden ingediend.  

Voor een onderneming : het moet over een kleine of micro onderneming gaan, en de meerderheid van het personeel moet een tijdelijke werkloosheidsuitkering hebben gekregen in het kader van de covid (controles voorzien). De onderneming verklaart op eer dat er geen enkel dividend zal worden uitgekeerd voor het boekjaar 2020.

De onderneming heeft geen premie van 5.000,00 € gekregen of geen premie van een andere regio.
 

De aanvraag heeft betrekking tot het ondernemingsnummer

Link : https://indemnitecovid.wallonie.be/#/

De klanten die wensen dat we hiervoor het nodige doen moeten ons een mail versturen met de gevraagde documenten.

Vlaams Gewest – Uitbreiding van de premie

Verleging van de premie Covid 19 :

Op moment van het onstaan had de premie een termijn tot en met 12 juni 2020. De bevoegde minister heeft nu de beslissing genomen om de premie te verlengen voor handelaars die hun zaak verplicht dicht moeten houden. Zoals bijvoorbeeld: saunas, zwembadden, discotheken, foorkramers e nook de marktkramers die slachtoffers zijn van de beperking van 50 marktkramen per markt en die bijgevolg niet mogen aanwezig zijn op de markt en hun activiteiten niet mogen uitoefenen.

Voorwaarden: een verplichting tot sluiting op een normale openingsdag

Bedrag: 160,00 € per dag

Bijkomende premie :

Het hervatten van de activiteiten verloopt op een moeilijke manier voor de meeste. Om de ondernemingen te ondersteunen heeft de bevoegde minister een bijkomende hulp van 2.000,00 € voorzien.

Voorwaarden: voor de winkels die mochten hun activiteiten terug hervatten op 11 mei, zal men een vermindering van de omzet van minstens 60% moeten kunnen bewijzen tussen 11 mei en 11 juni 2020 tegenover de zelfde periode in 2019. Voor horeca zaken die hun activiteit mochten hervatten vanaf 8 juni zal men een vermindering van de omzet van minstens 60%  moeten kunnen bewijzen tussen 8 juni en 8 juli 2020 tegenover de zelfde periode in 2019. De boekhouding zal bijgevolg een bewijskracht kunnen zijn om dit te kunnen aantonen.

U vindt binnenkort meer inlichtingen op de website van VLAIO

We blijven ter uwe beschikking voor bijkomende inlichtingen.

De gepubliceerde inlichtingen komen uit betrouwbare bronnen, we kunnen niet aansprakelijk zijn voor het gebruik die hiervan zal gemaakt worden.

 

Bara-Compta bv – expert boekhoudkantoor en fiscaaladvies gevestigd te Anderlecht dichtbij de metrostation Veeweide

Goficom bv – expert boekhoudkantoor en fiscaaladvies gevestigd te Anderlecht dichtbij de metrostation Veeweide en te Doornik dichtbij Froyennes.

Van Der Wilt Benoît – Expert-boekhouder fiscalist ITAA erkend en bestuurder van beide vennootschappen.