Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Coronavirus:ondersteunende maatregelen/ondernemingen/ondernemers Brussel

Coronavirus:ondersteunende maatregelen/ondernemingen/ondernemers Brussel

Le 22 mars 2020
Coronavirus:ondersteunende maatregelen/ondernemingen/ondernemers Brussel

De regering heeft beslist om een aantal maatregelen te nemen om de ondernemingen natuurlijke personen en vennootschappen met financiele moeilijkheden wegens de Coronavirus crisis te ondersteunen.

De regering heeft specifieke maatregelen genomen voor de ondermingen die kunnen financiele moeilijkheden bewijzen wegens de verspreiding van de coronavirus. Het moet uiteraard over tijdelijke financiele moeilijkheden gaan.

Voor welke onderneming : coronavirus

Voor natuurlijke personen of vennootschappen die over een ondernemingsnummer beschikken. De activiteitsector is niet van belang, maar men moet een daling van de omzet kunnen bewijzen, of een serieuze daling van de bestellingen, van de reservaties, kettingsreacties met andere ondernemingen betrokken door de coronaviruscrisis.

Voor ondernemingen die structurele financiele moeilijkheden ondervinden, zonder link met de coronavirus komen hiervoor niet in aanmerkingen.

Voor welke schulden ? coronavirus :

Ondernemingen die financiele moeilijkheden ondervinden wegens de coronavirus mogen een aanvraag indienen naar de BTW, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, personenbelasting en rechtspersonenbelasting.

Welke termijn ? – coronavirus :

De aanvraag moet voor 30/06/2020 worden ingediend en betrekking hebben op de coronavirus.

Welke maatregelen ?  – coronavirus :

De aanvraag moet betrekking hebben tot een betalingsplan, een uitstel van boete voor niet betaling en uitstel van laatijdige intresten wegens de problematiek van de coronavirus.

Welke voorwaarden waaraan moet worden voldaan ? – coronavirus

Om gebruik te kunnen maken van die faciliteiten moet men aan voorwaarden worden voldaan : waaronder het indienen van de verschillende aangiftes, de schulden mogen geen betrekking hebben tot fraude en voor volgende redenen : niet respecteren van de betalingsplan toegekend behalve als de ondernemer of de vennootschap contact opneemt met de FOD Financiën of in geval van een procedure van collectieve schuldenbemiddeling, of in geval van gerechtelijke reorganisatie.

Welke stappen ondernemen ?  - coronavirus

Men moet een aanvraag indienen per schuld vanaf ontvangst van uw aanslagbiljet of betalingsbericht door ontvangst via een form dat we ter uwe beschikking zullen stellen, door te mailen of op te sturen naar een enige contactpunt. Het regionaal invorderingscentrum volgens uw woonadres of het adres van de maatschappelijke zetel van uw vennootschap. Klik op volgende link om de lijst van de verschillende kantoren te raadplegen : Adressen van de verschillende kantoren .

U krijgt een antwoord binnen de 30 dagen vanaf het indienen van uw aanvraag.

Bijkomende maatregelen werden toegekend vandaag door de federale regering om het impact van de coronavirus te beperken :

Uitstel van indieningstermijn voor de aangifte voor personenbelastingen : - coronavirus :

 
Voor de aangifte die zouden moeten ingediend worden vanaf 16/03 tot en met 30/04/2020 zal een extra termijn toegekend worden op 30/04/2020 middernacht wegens de verspreiding van de coronavirus.

Uitstel indieningstermijn voor BTW documentent  - coronavirus :

Voor BTW aangiften :

De BTW aangiften van de maand februari 2020 mogen tot en met 06/04/2020 worden ingediend.
De BTW aangiften van de maand maart 2020 mogen tot en met 07/05/2020 worden ingediend.

De BTW aangiften van de eerste kwartaal 2020 mogen tot en met 07/05/2020 worden ingediend.

Voor intracommunautaires listings : 

De zelfde indieningstermijnen als voor de BTW aangiften worden toegekend voor de verzending van de intracommunautaires listings

BTW listings:

De termijnen worden uitgesteld tot en met 30/04/2020. In het geval van de stopzetting van de activiteit : ten laatste op het einde van de 4de maand na de stopzetting van alle activiteiten.

De betalingen:

Alle belastingplichtigen die betalingen hebben met betrekking tot de betaling van een BTW aangifte voor de maanden februari, maart 2020 of 1ste kwartaal 2020krijgen automatisch twee maanden uitstel voor deze betaling van BTW zonder boete noch intresten en dit wegens de verspreiding van de coronavirus.

Voor de maand februari 2020 krijgt u uitstel van betaling tot 20/05/2020

Voor de maand maart 2020 krijgt u uitstel van betaling tot  20/06/2020

Voor 1ste kwartaal 2020 krijgt u uitstel van betaling tot 20/06/2020

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing - coronavirus :

Alle belastingplichtigen krijgen automatisch een uitstel van twee maanden voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing, zonder boete of intresten, dit wegens de verspreiding van de coronavirus.

Voor de maand februari 2020, uitstel van betaling tot 13/03/2020 

Voor de maand maart 2020, uitstel van betaling tot 15/06/2020
Voor 1ste kwartaal 2020, uitstel van betaling tot 15/06/2020 

Uitstel van betaling voor personenbelastingen en vennootschapsbelastingen

Een extra uitstel van twee maanden is automatisch toegekend boven de normale termijn voor de betaling van de personenbelasting, vennootschapsbelastingen, rechtspersonen en belastingen van niet inwoners die betrekking hebben tot het aanslagjaar 2019 opgesteld vanaf 13/03/2020, dit wegens de verspreiding van de coronavirus.  

De betaling van schulden met betrekking tot personenbelastingen of vennootschapsbelastingen, waaronder die voor 12 maart 2020, vallen ook onder de steunmaatregelen en bijkomende uistel van betalingen, met uitzondering van de laatijdige intresten en of boete voor late betalingen maar enkel op aanvraag.

Sociale bijdrage - coronavirus :

Voor personen die zich in moeilijkheden bevinden wegens de verspreiding van de coronavirus en die hun sociale bijdrage moeten betalen mogen ook een uitstel vragen, maar ze moeten absoluut hun aanvraag indienen voor 31/03/2020 voor de regularisatie die betrekking hebben tot 4de kwartaal 2019 en voor 15/06/2020 voor de sociale bijdrage voor 1ste en 2de kwartaal 2020.

Meer inlichtingen terug te vinden op onderstaande link pour plus d'informations. 

Aanpassingen van de termijnen mogen erzien worden door FOD Financiën.