Vous êtes ici : Accueil > Actualités > PB – Aanpassing deadline fiscale aangifte - Brussel – Anderlecht - Doornik

PB – Aanpassing deadline fiscale aangifte - Brussel – Anderlecht - Doornik

Le 19 avril 2023
PB – Aanpassing deadline fiscale aangifte - Brussel – Anderlecht - Doornik
De FOD Financiën heeft besloten om de termijnen voor de belastingaangiften in de personenbelasting (PB) te wijzigen door eenvoudige en complexe belastingaangiften te onderscheiden, die hieronder worden besproken.

Definitie  - PB wijziging van de termijnen

Naar aanleiding van de wijziging van de termijnen door de FOD Financiën voor het indienen van de belastingaangiften in de PB (personenbelasting), moet eerst een onderscheid worden gemaakt tussen een eenvoudige en een complexe belastingaangifte.

Een belastingaangifte is eenvoudig wanneer er geen inkomsten zijn van bedrijfsleiders, inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winst of baten), buitenlandse beroepsinkomsten en/of vergoedingen voor echtgenoten (wettelijk samenwonenden) die meewerken.

Een belastingaangifte is complex wanneer er inkomsten zijn van bedrijfsleiders, inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winst of baten), buitenlandse beroepsinkomsten en/of vergoedingen voor echtgenoten (wettelijk samenwonenden) die meewerken.

Uiteindelijk zijn de termijnen voor het indienen van belastingaangiften gebaseerd op de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte, die de nieuwe criteria vormen.

 

Vanaf wanneer? – PB wijziging van de termijnen

De termijnen voor de personenbelasting is van toepassing vanaf het belastingjaar wijziging van 2023 - Inkomsten van het jaar 2022.

 

Te respecteren termijn – PB wijziging van de termijnen

De termijnen voor de PB zijn als volgt gewijzigd:

Algemene regel: Voor een papieren belastingaangifte: 30/06/2023 (zowel eenvoudig als complex) Voor een eenvoudige belastingaangifte: 15/07/2023 in elektronische versie Voor een complexe belastingaangifte: 18/10/2023 in elektronische versie


       Zowel voor burgers als voor mandatarissen

 

Voorstellen voor vereenvoudigde belastingaangiften:

Voor een eenvoudige belastingaangifte: 15/07/2023 in elektronische versie

Voor een complexe belastingaangifte: 18/10/2023 in elektronische versie

Een verlengingsaanvraag moet uiterlijk op 15/07/2023 worden ingediend om de belastingaangifte op 18/10/2023 te kunnen indienen.

 

      Zowel voor burgers als voor mandatarissen

 

 

Voor de forfaitaire belastinggrondslagen is de termijn verlengd tot 15/01/2024.

Op dit moment hebben we geen informatie over de termijn voor het indienen van belastingaangiften voor niet-inwoners.

 

Aanmoediging voor complexe belastingaangiften - wijziging van de termijnen voor de PB

Als de belastingaangifte uiterlijk op 31 augustus 2023 wordt ingediend, zal de belastingplichtige sneller een terugbetaling ontvangen of later moeten betalen.

Ons advies - wijziging van de termijnen voor de PB

Het zal steeds belangrijker worden om ons uw verschillende documenten en informatie binnen de gestelde termijn te bezorgen, gezien de complexiteit van de wetgeving en de wijzigingen in de termijnen voor het indienen van belastingaangiften voor de personenbelasting.

De gevolgen van het te laat indienen van een belastingaangifte zijn onder meer het omkeren van de bewijslast, administratieve boetes en belastingverhogingen.

 

We blijven ter uwe beschikking voor verdere inlichtingen.

De gepubliceerde inlichtingen komen uit betrouwbare bronnen, we kunnen niet aansprakelijk zijn voor het gebruik die hiervan zal gemaakt worden.

Bara-Compta bv – expert boekhoudkantoor en fiscaaladvies gevestigd te Anderlecht dichtbij de metrostation Veeweide

Goficom bv – expert boekhoudkantoor en fiscaaladvies gevestigd te Anderlecht dichtbij de metrostation Veeweide en te Doornik dichtbij Froyennes.

Van Der Wilt Benoît – Expert-boekhouder fiscalist ITAA erkend en bestuurder van beide vennootschappen.