Vous êtes ici : Accueil > Actualités

Actualités

Le 09 mars 2023 Belang om uw BTW aangifte tijdig in te dienen - Brussel – Anderlecht - Doornik

Het zal zeer belangrijk zijn om ons uw boekhoudkundige documenten binnen de gestelde termijnen te bezorgen om verrassingen op het gebied van btw te vermijden en in het bijzonder voor de periode van de te controleren oefeningen, de verjaringstermijn.

Voir cette actualité
Le 05 mars 2023 Importance dépôt déclaration TVA dans le délai - Bruxelles – Anderlecht - Tournai

Il sera très important de nous transmettre vos documents comptables dans les délais fixés afin d’éviter toutes surprises en matière de TVA et notamment pour le délai des exercices à contrôler , le délai de prescription.

Voir cette actualité
Le 24 février 2023 Aanpassing van de statuten WVV laatste fase Brussel - Anderlecht - Doornik

Het jaar 2023 is de laatste fase om uw statuten bij te werken volgens de nieuwe wetgeving van de vennootschappen en vereningingen die we WVV zullen noemen. Wees alert, notariële studies zullen druk zijn in hun planning.

Voir cette actualité
Le 12 février 2023 Adaptation des statuts au code CSA dernière étape Bruxelles – Anderlecht - Tournai

L’année 2023 est la dernière étape afin de mettre vos statuts à jour par rapport au Code des Sociétés et Association que nous appellerons CSA. Soyez vigilents les études, notariales seront fort prises au niveau de leur planning.

Voir cette actualité
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Newsletter
Inscrivez vous à la newletter
Anderlecht
Tournai