Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Coronavirus – Zelfstandige in bijberoep – Brussel – Anderlecht - Doornik

Coronavirus – Zelfstandige in bijberoep – Brussel – Anderlecht - Doornik

Le 24 avril 2020
Coronavirus – Zelfstandige in bijberoep – Brussel – Anderlecht - Doornik
Coronavirus – Zelfstandige in bijberoep : Voor wie ? - Wat mag u verkrijgen als vervangingsinkomen ? - Welke voorwaarden waaraan moet worden voldaan ? - Mogelijke combinatie - Hoe uw aanvraag indien voor uw overbruggingsrecht ?

De regering heeft beslist steun te verlenen aan de zelfstandigen in bijberoep. U vindt onderaan meer inlichtingen om een vervangingsinkomen te verkrijgen in het kader van de overbruggingsrechten.

Voor wie ? - Coronavirus

De overbruggingsrecht is ook van toepassing voor de zelfstandigen in bijberoep en voor gepensioneerden die actief blijven als zelfstandige. Die mogen een gedeeltelijk vervangingsinkomen verkrijgen bij de stopzetting van hun activiteiten, verplicht of niet verplicht door de regering.
 

In het geval dat de regering u heeft verplicht om uw activiteiten stop te zetten mag u na één dag zonder activiteit een vervangingsinkomen verkrijgen. In het geval dat u zelf uw activiteit heeft tijdelijk stop gezet voor een andere reden met betrekking tot de coronavirus, zoals bijvoorbeeld een daling van de omzet, of weinig klanten te hebben, of de leveranciers kunnen u niet meer leveren, hebt u recht op een vervangingsinkomen na 7 opeenvolgende dagen zonder activiteit.

Wat mag u verkrijgen als vervangingsinkomen ? Coronavirus
 

U mag een een uitkering tot een bedrag van 645.85€ ontvangen voor een alleenstaand, of 807,05€ indien u minstens één persoon te laste hebt aangegeven bij uw ziekenkas. U mag een uitkering verkrijgen voor de maand maart en april 2020, overeenkomstig het moment van de tijdelijke stopzetting van uw activiteiten. Indien u uw activiteit tijdelijk hebt stopgezet voor maart en april 2020, dan krijgt u een uitkering voor beide maanden.

 
Welke voorwaarden waaraan moet worden voldaan ? - Coronavirus
 
De volgende voorwaarden moeten worden voldaan:

U moet aangesloten zijn:


Als zelfstandige in bijberoep betaalt u een bijdrage gebaseerd op referentie inkomen tussen 6.996,89 et 13.993,77 € op basis van geïndexeerde inkomen. De starters hebben geen recht op deze uitkering.

U moet met uw activiteit zijn begonnen voor 1ste april 2017, en u mag geen verlaging van uw bijdragen gevraagd hebben voor dat jaar. Indien uw inkomsten lager zijn dat de laagste grens, dan hebt u geen recht op de uitkering (overbruggingsrecht), en die zal u worden teruggevraagd, omdat ten onrechte verkregen.


Als gepensioneerd moet u een bijdrage betalen op een basis inkomen hoger dan 6.996,89 €

En :

De regering verplicht u om uw onderneming te sluiten tijdens minstens één dag.

Of u werkt in een andere sector waar u niet verplicht bent te sluiten maar u hebt zelf beslist om uw onderneming volledig te sluiten tijdens minstens 7 opeenvolgende dagen tijdens een zelfde maand.

Mogelijke combinatie – Coronavirus
 
Onder bepaalde voorwaarden mag u een gedeeltelijk overbruggingsrecht combineren met een andere vervangingsinkomen. Maar u mag geen overbruggingsrecht combineren met ziekte-uitkering, maar wel met werkloosheidsuitkering of met een pensioen. Het totaal van alle de uitkeringen moet lager zijn dan 1614,10€ bruto. In geval van overschrijding, zal het overschreden bedrag afgetrokken van uw overbruggingsrecht.

Hoe uw aanvraag indien voor uw overbruggingsrecht ? Coronavirus
 
U zal geduld moeten hebben aangezien een formulier zal voorzien worden voor elke sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. We raden u aan om contact op te nemen met hun om de beschikbaarheid van het formulier na te gaan en om uw aanvraag te kunnen indienen.
 

U zal waarschijnlijk een unieke code ontvangen om uw aanvraag in te dienen om mogelijke fraude te vermijden en om een correct banknummer te kunnen vermelden.

We blijven ter uwe beschikking voor bijkomende inlichtingen.

De gepubliceerde inlichtingen komen uit betrouwbare bronnen, we kunnen niet aansprakelijk zijn voor het gebruik die hiervan zal gemaakt worden.

 

Bara-Compta bv – expert boekhoudkantoor en fiscaaladvies gevestigd te Anderlecht dichtbij de metrostation Veeweide

Goficom bv – expert boekhoudkantoor en fiscaaladvies gevestigd te Anderlecht dichtbij de metrostation Veeweide en te Doornik dichtbij Froyennes.

Van Der Wilt Benoît – Expert-boekhouder fiscalist ITAA erkend en bestuurder van beide vennootschappen.