Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Rekening courant administrateur fiscal misbruik - Brussel - Anderlecht - Doornik

Rekening courant administrateur fiscal misbruik - Brussel - Anderlecht - Doornik

Le 31 mars 2022
Rekening courant administrateur fiscal misbruik - Brussel - Anderlecht - Doornik
Een debet-zichtrekening van een administrateur vertegenwoordigt een schuld van een administrateur aan zijn vennootschap. Het zal nodig zijn aandacht te besteden aan het strafrechtelijke aspect van de operatie.

Dit is een bestanddeel van misbruik van bedrijfsmiddelen.

Inleiding :debet-rekening courant van de administrateurs

Betaalrekeningen worden gebruikt door administrateurss in bedrijven. We zouden in de situatie kunnen komen dat de curator de bewindvoerder zou verplichten zijn schuld aan zijn onderneming terug te betalen, bijvoorbeeld in geval van faillissement of in soortgelijke omstandigheden.

Strafzaak: rekening-courant debet administrateurs

In strafzaken, met betrekking tot debet-lopende rekeningen, zijn dit bestanddelen van een misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen en de tekst vermeldt het volgende:
"De legale of gemaakte commerciële en burgerlijke bedrijven evenals verenigingen zonder winstoogmerk die, met frauduleuze opzet en voor persoonlijk gewin, direct of indirect, gebruik hebben gemaakt van de goederen of het krediet van de rechtspersoon waarvan zij wisten dat deze in aanzienlijke mate nadelig waren voor de belangen van zijn vermogen en dat van zijn schuldeisers of aandeelhouders”.
Het gebruik van bedrijfsgelden is nadelig voor de rechtspersoon voor zover het niet overeenkomt met de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel en niet wordt gedaan voor de werking van de onderneming of de behartiging van haar financiële belangen. Bijgevolg berooft zij haar schuldeisers van een deel van haar activa.

De elementen van dit misdrijf: zichtrekening ten laste van administrateurs

De elementen van deze overtreding van de betaalrekening zijn de volgende:
- De beheerder moet het vermogen of het krediet van de rechtspersoon gebruiken;
- Het gebruik moet zijn gemaakt door de de jure of de facto administrateurs van de rechtspersoon;
- Het gebruik moet de financiële belangen van de rechtspersoon of zijn schuldeisers aanzienlijk schaden: het is aan de magistraat om het bedrag van de ingehouden bedragen en de economische toestand van de onderneming op het ogenblik van de feiten te vergelijken.
- De manager moet handelen met frauduleuze bedoelingen, hij moet het gebruik hebben gemaakt voor persoonlijke doeleinden en wetende dat dit gebruik aanzienlijk nadelig was voor het bedrijf.
De volgende feiten en gedragingen werden al bestraft: het toekennen door een onderneming van een renteloze lening aan haar zaakvoerder, het feit dat de onderneming garant staat voor een schuld specifiek aan de zaakvoerder of een naaste persoon, de betaling door de onderneming specifieke boetes aan de beheerder of puur privékosten (vakantie, huishoudelijke uitgaven, enz.).

 Ons advies: rekening-courant afschrijving administrateurs

Vermijd een betaalrekening bij uw bedrijf. Indien dit het geval zou zijn, zal het nodig zijn om dit te regulariseren door verschillende boekhoudkundige, fiscale en financiële technieken toe te passen die specifiek zijn voor elk dossier, met inachtneming van de wettigheid van de operatie.

Wij blijven tot uw beschikking voor alle verdere informatie.

De gepubliceerde informatie, afkomstig uit betrouwbare bronnen, evenals het gebruik dat ervan zal worden gemaakt, kan op geen enkele manier onze verantwoordelijkheid op zich nemen.

 We blijven ter uwe beschikking voor verdere inlichtingen.

 De gepubliceerde inlichtingen komen uit betrouwbare bronnen, we kunnen niet aansprakelijk zijn voor het gebruik die hiervan zal gemaakt worden.

 Bara-Compta bv – expert boekhoudkantoor en fiscaaladvies gevestigd te Anderlecht dichtbij de metrostation Veeweide

 Goficom bv – expert boekhoudkantoor en fiscaaladvies gevestigd te Anderlecht dichtbij de metrostation Veeweide en te Doornik dichtbij Froyennes.

 Van Der Wilt Benoît – Expert-boekhouder fiscalist ITAA erkend en bestuurder van beide vennootschappen.