Vous êtes ici : Accueil > Actualités > UBO : modificatie : termijnverlenging – Brussel – Anderlecht – Doornik

UBO : modificatie : termijnverlenging – Brussel – Anderlecht – Doornik

Le 09 mai 2019
UBO : modificatie : termijnverlenging – Brussel – Anderlecht – Doornik
De nieuwe verplichting van de antiwitwaswetgeving, de registratie van de uiteindelijke begunstigden, UBO, krijgt een termijnverlenging, de dossiers worden neergelegd vóór het verstrijken van dit termijn – Brussel – Anderlecht – Doornik.

Ten gevolge van onze actualiteit van 5 januari 2019 met betrekking tot de UBO applicatie, wensen we u te informeren dat de termijn voor de registratie van het dossier verlengd werd tot en met 30/09/2019. De andere vermelde informatie blijft ongewijzigd.

We zullen de aangifte vóór het verstrijken van de termijn ingeven om problemen te vermijden met de website van de FOD Financiën, voor alle klanten die ons een papier- of een elektronische volmacht hebben gegeven.

We blijven ter uwe beschikking voor bijkomende inlichtingen.

De gepubliceerde informatie komt uit een vertrouwbare bron, ook het gebruik die hiervan gemaakt wordt, mag in geen geval onze aansprakelijkheid zijn.