Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Belang om uw BTW aangifte tijdig in te dienen - Brussel – Anderlecht - Doornik

Belang om uw BTW aangifte tijdig in te dienen - Brussel – Anderlecht - Doornik

Le 09 mars 2023
Het zal zeer belangrijk zijn om ons uw boekhoudkundige documenten binnen de gestelde termijnen te bezorgen om verrassingen op het gebied van btw te vermijden en in het bijzonder voor de periode van de te controleren oefeningen, de verjaringstermijn.

Een kleine herinnering aan de huidige regels – Belang om uw BTW aangifte tijdig in te dienen

Voor maandelijkse belastingplichtigen: er is een verplichting om de btw-aangifte uiterlijk op de 20e dag na het einde van de maand in te dienen: zo moet de btw-aangifte van de maand januari uiterlijk op 20/02 worden ingediend.

Deze deadline is ook erg belangrijk voor de btw-aangifte over de maanden maart, juni, september en december om de btw-teruggaaf aan te vragen. Bij overschrijding van de deadline van 20/04, 20/07, 20/10, 20/01, zelfs met één dag, zal er dus een uitstel van de btw-teruggaaf zijn naar het volgende kwartaal.

Voor kwartaalbelastingplichtigen: er is een verplichting om de btw-aangifte in te dienen uiterlijk de 20e dag volgend op het einde van een kwartaal: zo moet de aangifte voor het 1e kwartaal uiterlijk op 20/04 worden ingediend.

Deze termijn is ook erg belangrijk voor het verzoek om terugbetaling (teruggaaf) op het gebied van btw. Indien de termijn niet wordt gerespecteerd, wordt de terugbetaling uitgesteld tot het volgende kwartaal.

Indien deze 20e dag een zaterdag, een zondag of een feestdag is, wordt de stortingsdatum verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

 

Nieuwe wetgeving vanaf 01/01/2023: Belang tijdig btw-aangifte doen: basisprincipe:

Het belang van het tijdig indienen van de btw-aangifte: let op de gevolgen verbonden aan het niet of laattijdig indienen van btw-aangifte waardoor de btw-verjaringstermijnen wijzigen.

 

Verjaringstermijn: Belang van het tijdig doen van de btw-aangifte

Het belang van het tijdig indienen van de btw-aangifte moet worden gerespecteerd voor een verjaringskwestie.

Vanaf 01/01/2023 is er de toepassing van de verjaring van vier jaar voor te late btw-aangifte in plaats van drie jaar.

De normale verjaringstermijn voor de btw blijft in principe drie jaar. Zo kan de verantwoordelijke bij een btw-controle in 2023 de jaren 2020, 2021 en 2022 controleren, evenals het deel van 2023 dat al is verstreken. 

Bij geen of te late aangifte wordt deze drie jaar nu teruggebracht tot vier jaar. De verwerkingsverantwoordelijke kan dus terug naar 2019.

Stel bijvoorbeeld dat u uw btw-aangifte over het eerste kwartaal van 2023 op tijd doet, maar te laat over het tweede kwartaal van 2023. Voor dit tweede kwartaal wordt de verjaringstermijn verlengd naar vier jaar terwijl die voor het eerste kwartaal drie jaar blijft bestaan.

 

Ons advies: het belang van tijdige btw aangifte

Omwille van het belang van het tijdig indienen van de btw-aangifte, is het vanaf 01/01/2023 nog belangrijker om ons uw documenten te bezorgen binnen de gestelde termijn voor het indienen van uw btw-aangifte, omdat een btw-aangiftevertraging leidt tot verlenging de controleperiode van drie tot vier jaar.
 
We blijven ter uwe beschikking voor verdere inlichtingen.

De gepubliceerde inlichtingen komen uit betrouwbare bronnen, we kunnen niet aansprakelijk zijn voor het gebruik die hiervan zal gemaakt worden.

Bara-Compta bv – expert boekhoudkantoor en fiscaaladvies gevestigd te Anderlecht dichtbij de metrostation Veeweide

Goficom bv – expert boekhoudkantoor en fiscaaladvies gevestigd te Anderlecht dichtbij de metrostation Veeweide en te Doornik dichtbij Froyennes.

Van Der Wilt Benoît – Expert-boekhouder fiscalist ITAA erkend en bestuurder van beide vennootschappen.